Hijs- en aandrijftechniek

Testen en certificeren

Testen en certificeren

Hijsgereedschappen en hefmaterialen moeten minstens één keer per jaar visueel geïnspecteerd worden. Afhankelijk van het type hijsgereedschap dienen deze jaarlijks of eens per vier jaar getest en gekeurd te worden door een deskundige. JAN REILING BV is specialist in het testen, certificeren en keuren van uw hijsgereedschappen en hefmaterialen.

Jaarlijkse visuele inspectie

JAN REILING BV neemt u de jaarlijkse visuele inspectie graag uit handen. Onze keurmeester neemt de toestand op waarin het hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordeelt of het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig te gebruiken is. De inspectie van hef- of hijsmiddel dient tenminste één keer per jaar door een deskundige te worden uitgevoerd.

Keuren inclusief beproeven (jaarlijks en vierjaarlijks)

JAN REILING BV beschikt over een afdeling die zich fulltime bezig houdt met inspecteren en keuren van Hijsmiddelen. We hebben een geavanceerde mobiele test- en certificeerinrichting voor uw hijsgereedschappen. Bij keuren inclusief beproeven wordt de toestand van een hef- of hijsmiddel door middel van een aantal proeven door een keurmeester van JAN REILING BV opgenomen en beoordeeld. Aan de hand van de beproefde resultaten beoordeelt hij of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is. Wij houden alle bijkomende papieren, zoals certificaten, up-to-date voor u via ons online beheersysteem. Is het hef- of hijsmiddel niet goedgekeurd? Dan moet het hef- of hijsmiddel gerepareerd of afgekeurd worden.

Digitaal certificaten beheersysteem

Vanaf nu geen bergen papierwerk meer. JAN REILING BV biedt u de mogelijkheid om al uw keuringen en certificeringen digitaal te beheren. Hierdoor is het eenvoudig om de juiste gegevens over keuringen en certificeringen terug te vinden, waar u ook bent. Door gebruik te maken van een online web applicatie kunnen alle nodige partijen eenvoudig over de meest actuele informatie beschikken. Denk hierbij aan de administratie op uw kantoor, de keurmeester in het veld en u als gebruiker. Online ziet u de laatste informatie in en heeft u altijd toegang tot alle certificaten en keurdata.

U wilt meer informatie over onze producten?
Een prijsvoorstel op maat? Advies over uw project? Of u hebt een specifieke vraag? Eén telefoontje 0495-592889 of mail en we helpen u verder. Snel en persoonlijk.

Waarom en wanneer?

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De werkgever moet de risico’s tijdens het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren. De uitvoering en
frequentie van de gebruikscontrole, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Als hulpmiddel bij de bepaling van de risico’s kan bijlage 5 Risicofactoren bij gebruik van hijs en hefmiddelen worden gehanteerd. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ - beproevingen uitgevoerd moeten worden. Alternatieve methoden voor het uitvoeren van beproevingen, bijvoorbeeld scheuronderzoek, metingen tussen referentiepunten en dergelijke uitgevoerd door een door de werkgever ingeschakelde deskundige, behoren tot de mogelijkheden. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van de firma Jan Reiling BV. Zoals reeds vermeld vallen alle hijs- en hefgereedschappen onder het regime van de Machinerichtlijn. Dit betekent dat voor hijs- en hefgereedschappen IIA-verklaringen afgegeven moeten worden. In de praktijk is het zeker niet altijd praktisch uitvoerbaar voor de werkgever om, via een risico inventarisatie (met behulp van de invloeden genoemd in bijlage 5), te bepalen welke keuringstermijn voor zijn hijsgereedschappen verantwoord is. Daarom is het hieronder opgenomen overzicht van algemeen gehanteerde minimum termijnen zeer goed hanteerbaar. De minimum termijnen zijn hierin per productgroep vermeld. 

Alle genoemde termijnen zijn als minimum termijnen te hanteren maar dienen te allen tijden te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik, conform de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften.

Mobiele trekbank

Jan Reiling BV beschikt over een geavanceerde mobiele test- en certificeerinrichting voor uw hijsgereedschappen, Onze mobiele trekbank  is een uitkomst voor bedrijven die hun hijsmiddelen niet of nauwelijks kunnen missen. Ons gekwalificeerd serviceteam komt bij U op locatie de werkzaamheden uitvoeren. ze beschikken over een goed ingerichte servicewagen en passen zich aan, aan uw werktijden. 


binnenkant:

Wilt u meer weten over testen, certificeren en beproeven?
Neem dan contact op met JAN REILING BV of kom eens langs voor een kop koffie.

hijsmiddelen@janreiling.nl   0495-595257